طلایی تک کاربره
800000 تومان شش ماهه
در عضویت طلایی تک کاربره ، کاربر به تمامی نرم افزار های گروه طلایی به صورت رایگان دسترسی دارد.
 • دسترسی به محصولات گروه طلایی
 • 20 درصد تخفیف نرم افزار های دیگر
 • به روزرسانی رایگان همه محصولات
 • امکان دسترسی به محصولات رایگان
 • یک لایسنس برای هر محصول
 • امکان درخواست نرم افزار
طلایی دو کاربره
1300000 تومان یکساله
در عضویت طلایی دو کاربره ، کاربر به تمامی نرم افزار های گروه طلایی به صورت رایگان دسترسی دارد.
 • دسترسی به محصولات گروه طلایی
 • 20 درصد تخفیف نرم افزار های دیگر
 • به روزرسانی رایگان همه محصولات
 • امکان دسترسی به محصولات رایگان
 • دو لایسنس برای هر محصول
 • امکان درخواست نرم افزار
عضویت نامحدود
3000000 تومان یکساله
در عضویت نامحدود به تمام محصولات به صورت کاملا رایگان دسترسی خواهید داشت.
 • دسترسی رایگان به همه محصولات
 • تخفیف 100% در همه محصولات
 • به روزرسانی رایگان همه محصولات
 • امکان دسترسی به محصولات رایگان
 • دو لایسنس برای هر محصول
 • امکان درخواست نرم افزار