در حال نمایش یک نتیجه

نرم افزار Solarius-PV 14.00D نامحدود

0تومان
نرم افزارهای مختلفی برای شبیه سازی نیروگاه های فتوولتائیک (Photovoltaics) موجود می باشند، اما دلیل استفاده از این نرم افزار، قابلیت های به روز و کاربردی تر آن می باشد که به مرور زمان رشد چشم گیری نسبت به سایر نرم افزارها داشته است. در میان این قابلیت ها، الگوریتم متفاوت در طراحی نیروگاه ها بر اساس مقیاس آن ها، ارائه طرح الکتریکال نیروگاه خورشیدی، محاسبه سایه نیروگاه بر اساس معیارهای بسیار ساده تر نسبت به سایر نرم افزارها، وجود محاسبه گر شاخص های اقتصادی و قابلیت های بسیار زیادی که می توان متناسب با هر طرح، آن ها را شخصی سازی کرد.