[user_registration_form id=”16746″]

صورتی که از طریق وب سایت قادر به اتصال به درگاه پرداخت نبودید میتوانید از اینجا وارد درگاه پرداخت باندل سی جی شوید، مبلغ پرداختی مورد نظر را وارد کنید و عملیات پرداخت را انجام دهید.سپس اطلاعات پرداخت خود را برای ما ارسال نمایید تا حساب کاربری شما فعال گردد.